Dekarbonizacija motora

Šta je Franšiza?

Franšizing se najčešće definiše kao sistem saradnje i međusobnih poslovnih odnosa između nezavisnih kompanija povezanih franšiznim ugovorom. Do franšize dolazi kada kompanija / vlasnik proizvoda i usluga (davalac franšize) pruža mogućnost određenoj osobi ili grupi (primalac franšize) da distribuira svoje proizvode ili usluge, koristi njeno ime i logotip, kao i poslovni sistem, dok je primalac franšize posvećeni radu u dobro definisanim uslovima.


Davalac franšize primaocu franšize prenosi njegov već dokazani poslovni sistem, marku, priručnike, opremu, obuku, iskustvo i usluge podrške. Davalac franšize ima određenu kontrolu nad načinom poslovanja primaoca franšize. Zauzvrat, primalac franšize plaća davaocu franšize početnu naknadu za korišćenje imena brenda i načina rada.

Oblik poslovanja koji nudi franšiza najbliža je garancija uspeha na današnjem tržištu. Franšizing daje sigurniji start-up i veću verovatnoću uspeha od nezavisnog poslovanja. Sva istraživanja su pokazala da započinjanje posla u sistemu franšize vrlo retko propada, a kada se to dogodi, najčešći razlog je taj što primalac franšize nije adekvatno sledio principe i procedure poslovnog sistema.

Još jedan razlog zašto je pametno kupiti franšizu je taj što se njen finansijski aspekt može temeljito istražiti pre nego što se postave zahtevi visokih troškova. Kada samostalno započnete posao, uvek to radite sa određenim rizikom.

Davalac franšize, zajedno sa svojim primaocima franšize, stvara franšiznu mrežu i na njenoj je odgovornosti da obezbedi rad i rast mreže. Zahvaljujući zajedničkom brendu, franšizna mreža brzo gradi svoj identitet i reputaciju.

Primalac franšize mora imati na umu sledeće:

  • mora poštovati odnos sa davaocem franšize utvrđen ugovorom
  • ne sme na bilo koji način ugroziti reputaciju mreže, tj. svih ostalih korisnika franšize
  • ne sme izneveriti poverenje svojih kupaca, jer time ne šteti samo sebi već i celoj mreži

Više o „DC“ Franšiznom poslovanju pročitajte ovde.