Dekarbonizacija motora

O „DC“ Franšizi

Želeli bismo da budete deo naše velike franšizne porodice.


„Hydrogen Technologies“ doo, kao vlasnik „DC“ tehnologije (davalac franšize) pruža mogućnost preduzetniku ili kompaniji (primaocu franšize) da bude distributer visokoprofitabilne usluge „dekarbonizacije motora“, koristi naše ime i logotip, kao i naš poslovni sistem i kompletan know-how, dok je primalac franšize dužan da posluje pod unapred dogovorenim uslovima. Oblik poslovanja koji nudi franšiza najbolja je garancija uspeha na današnjem tržištu. Franšizing pruža sigurnije pokretanje biznisa i veću verovatnoću uspeha nego u pojedinačnom poslovanju.

MAPA

Veoma smo posvećeni pružanju usluge „dekarbonizacije“ benzinskih i dizel motora, koji pokreću (ili su sastavni deo drugih sklopova) različita prevozna i radna sredstva, na najvišem mogućem nivou kvaliteta. Suština onoga što zapravo radimo odnosi se na smanjenje emisije ugljenika i drugih štetnih gasova, kao i na doprinos da SUS motori rade bolje i da duže traju. Donošenjem odluke da uđete u sistem franšize postajete „svoj šef, a ne sam“. „DC“ nudi dve vrste franšiznih paketa.

1. Samostalna jedinica/lokacija (Singl Unit)


Pristupajući ovoj vrsti franšiznog paketa, poslujete pod našim imenom u samo jednoj poslovnoj jedinici. Ovo je najčešći oblik franšiznog poslovanja i podrazumeva da se na vašoj lokaciji za „dekarbonizaciju motora“ koristi jedna mašina, prema „DC“ standardima franšize. Vaše osoblje će dobiti potpunu i detaljnu obuku o upotrebi mašine, svim operativnim procesima i prezentaciji same aktivnosti.

2. Master franšiza

Predstavlja franšizna prava koja uglavnom podrazumevaju ekskluzivnost na većoj teritoriji i često u celoj zemlji i regionu, a takođe predstavljaju obavezu prodaje podfranšiza i stvaranje sopstvene mreže filijala. Pored sopstvene DC usluge, glavni primalac franšize upravlja mrežom DC usluga na svojoj teritoriji i odgovoran je za njihov rad i usklađenost sa standardima davaoca franšize.

Pored standardne obuke koja se odnosi na proces dekarbonizacije motora i rukovanje mašinom, obuka za glavne primaoce franšize obuhvata sledeće oblasti:

  • Osnove u vezi sa upravljanjem i vođenjem DC lokacije/servisa
  • Kako se „boriti“ protiv konkurencije?
  • Kako odabrati, obučiti i organizovati rad članova DC tima?

Kakvu saradnju nudimo možete saznati ovde.