Dekarbonizacija motora

DC (HCC) mašina

Mašinu za dekarbonizaciju motora u potpunosti su razvili stručnjaci kompanije „Hydrogen Technologies“ d.o.o., Beograd, uz pomoć saradnika i stručnjaka iz naučnih institucija i drugih kompanija.


Mašina se sastoji od četiri glavna sklopa:

  1. Sistem elektrolize vode – proizvodnja mešavine gasova vodonika i kiseonika (H2/O2)
  2. Energetski sklop – sistem napajanja i AC / DC pretvarač
  3. Elektro-razvodni ormar
  4. Kontrolni i upravljački sklop

Sistem elektrolize vode

Glavni sistem mašine za dekarbonizaciju motora je sistem elektrolize vode. Kompletni sistem je inovativan i razvijen od strane „Hydrogen Technologies“ d.o.o. kompanije. Ovaj složeni sistem sastoji se od ćelije za elektrolizu vode, sistema za sabiranje H2/O2 gasa, rezervoara za snabdevanje ćelije elektrolitskom tečnošću (smeša vode i elektrolita) i filtera gasa. Kompletni sistem odlikuje se visokom energetskom efikasnošću, robusnim dizajnom i lakim održavanjem. Glavna karakteristika ovog sistema je veliki kapacitet, mala potrošnja energije, odlična cirkulacija vode i gasa i dugovečnost, što direktno utiče na male gubitke energije, pre svega u obliku toplote.

Dodatne kontrolne jedinice u ovom sistemu su senzori za nivo vode, pritisak i protok gasa, temperaturu ćelije, mehanički regulatori pritiska, sinter filter zaštita od povratnog plamena, itd. Sve ugrađene komponente koje su razvijene u našoj kompaniji su izrađene na najvišem tehnološkom nivou sigurnosti i kvaliteta, a komponente drugih proizvođača su najvišeg standarda i kvaliteta, sertifikovane za specifične primene i rad u agresivnim i eksplozivnim sredinama.

Energetski sklop

Ovaj sklop su projektovali naši stručnjaci, koristeći komponente najvišeg dostupnog kvaliteta na tržištu, renomiranih dobavljača sa kojima smo uspostavili dugoročnu saradnju.

Ovako konstruisan sklop pruža vrlo efikasno, stabilno i precizno napajanje, što je neophodno za csisteme za elektrolizu vode, velikog kapaciteta. Glavni delovi ovog sklopa su pretvarači AC / DC velike snage (3 do 15 kW), 230 (380) V / 24 V (AC / DC) sa izlaznom strujom 125 do 375 A.

Elektro-razvodni ormar

Sve mašine ili sistemi, koji koriste električnu energiju velike snage, zahtevaju visokokvalitetni razvodni ormar čvrste konstrukcije, koji mora da zadovolji sve priznate standarde u ovoj oblasti. Naš tim stručnjaka je razvio i prilagodio ovaj element u skladu sa našim potrebama, ispunjava sve BEZBEDNOSNE standarde kvaliteta.

Kontrolno-upravljački sklop

Glavne komponente ovog sklopa su: PLC (Programabilni logički kontroler), GPRS / GSM i Wi-Fi modem, senzori, HMI jedinica sa ekranom osetljivim na dodir i upravljačkim softverom. Dizajn i konstrukcija PLC kontrolna jedinica je u skladu sa našim potrebama i visokim standardima kvaliteta. U sinergiji sa drugim komponentama, korisnicima smo pružili izuzetno jasan i jednostavan sistem za rad. Pored toga, u mogućnosti smo da nadgledamo i kontrolišemo preko 30 najvažnijih parametara i signala povezanih sa mašinom.

Zajedno sa softverom, koji je takođe razvijen u našoj kompaniji, dobijamo potpuno inovativan pristup jedinicama za upravljanje i kontrolu mašine, koji nam omogućavaju daljinsko praćenje rada, statusa, alarma i celokupnog procesa rada uopšte. Sve je podređeno maksimalnoj tehničkoj podršci korisnicima naše tehnologije. Na ovaj način našim kupcima možemo ponuditi potpunu podršku za nadzor i održavanje (u smislu usluge i prevencije), bez obzira na to gde se mašina nalazi.

CE oznaka

Garancija da su naše mašine u skladu sa svim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima evropske direktive novog pristupa, je potvrda o usklađenosti, koja nam omogućava isticanje CE znaka. Laboratorijska ispitivanja i izdavanje potvrde je uradila međunarodno akreditovana institucija – SIQ iz Slovenije. Na osnovu ove potvrde, naš proizvod automatski ispunjava sve zahteve za oznaku „AAA“ za tržište Srbije.

NAPOMENA: Trenutno je u ponudi model HCC-5000 za sve motore radne zapremine do 6000ccm, a u pripremi su još dva nova modela: HCC-3000 za motore do 3000ccm i HCC-10000 za motore do 15000ccm. Tek kada se završi procedura dobijanja CE oznake, ova dva nova modela će biti u prodaji, što očekujemo do kraja Septembra 2021. godine.

Više o samom procesu „dekarbonizacije“ saznajte ovde.