Dekarbonizacija motora

Proces

Tehnologija „dekarbonizacije motora“ vodonikom nije nastala slučajno i jedni smo od prvih u svetu koji su razvili istu. Dugogodišnjim razvojem i ugradnjom takozvanog „Vodonik Generatora“ u vozila i mašine sa SUS motorima, jedan od vidljivih pozitivnih efekata tokom eksploatacije (nakon 2-3.000 pređenih kilometara) je bio motor s drastično nižim nivoom izduvnih gasova i skoro potpuno bez slojeva gareži u samom kompresionom prostoru (cilindru), kao i na delovima izduvnog sistema. Činjenica da H2 u toku sagorevanja u cilindru motora, pored povećanja efikasnosti sagorevanja dizel i benzin goriva, hemijski reaguje s česticama gareži (hemijski element C) i dobija hemijsko jedinjenje HC u gasovitom stanju, ide u prilog dobijenih rezultata.

Naš tim stručnjaka je došao na ideju da testira mogućnost da se s većom količinom H2/O2 (HHO) gasa od količine koju proizvodi “Vodonik Generator” i uz kraće vreme, ubrza proces uklanjanja gareži. U tu svrhu, u toku 2012. godine, testirali smo preko 100 vozila sa SUS motorima koji su kao pogonsko gorivo koristili benzin i dizel. Testirana su vozila s pređenih od 35.000 do 450.000 km u različitim mehaničkim stanjima motora. Motori su tretirani različitim količinama H2/O2 gasa i u različitim vremenskim trajanjima. Testovi su obuhvatali merenja izduvnih gasova, kompresije, snage i obrtnog momenta motora, očitavanje parametara motora i senzora, kao i utisak korisnika vozila. Svi testovi su rađeni minimalno dva puta, pre i posle tretmana H2/O2 gasom.

Rezultati koje smo dobili nakon par meseci testiranja nisu samo rezultati efekta nakon procesa, već veoma bitni rezultati utvrđivanja s kojom količinom H2/O2 gasa, za koji vremenski period, se mogu dobiti najbolji mogući rezultati, a da to ne iziskuje previše dug vremenski period rada motora na mestu (leru). 

Naša istraživanja pokazuju sledeće:  

  1. Na svakih 1000 ccm radme zapremine motora, pri 750 obrtaja u minuti, potrebno je minimum 10 litara u minuti H2/O2 gasa, u vremenskom periodu od 30-40 minuta, 
  2. Sa smanjenjem broja obrtaja u leru, kao što je slučaj s dizel motorima kamiona i autobusa, pa i motorima građevinske i poljoprivredne mehanizacije, potrebna je manja količina gasa za isti vremenski period, u istom procentu koliko je manji broj obrtaja (npr. 600 o/min je 20% manje od 750 o/min., pa je potrebno minimum 8 litara u minuti H2/O2 gasa),
  3. S manjim količinama H2/O2 gasa od gore navedenih, u kombinaciji sa dužim vremenskim periodom (npr. 60, 90 ili 120 minuta) dobija se jako mala ili nikakva pozitivniji efekti uklanjanja gareži iz cilindara, a pogotovo u delovima izduvne grane (EGR ventil, DPF filter, turbina, katalizator, senzori, itd.). Osnovni razlog je mala ili manja od gore navedene količina H2/O2 gasa, koja kompletno sagori u cilindru u toku procesa sagorevanja smeše goriva i vazduha. Jedini učinak je trenutno bolje sagorevanje goriva i manje stvaranje gareži u toku samog rada motora, ali se ne mogu se očekivati rezultati dekarbonizacije motora. 

Kvalitetna „dekarbonizacija motora“ H2/O2 gasom i pozitivni efekti iste, može se očekivati od usluge pružene sa mašinama koje koriste vrhunsku i efikasnu tehnologiju elektrolize vode.

Šta je garež i kakav uticaj ima na motor, saznajte ovde.