Dekarbonizacija motora

Dekarbonizacija motora

Dekarbonizacija motora je inovativni, neinvazivni i ekološki proces uklanjanja naslaga gareži u motorima sa unutrašnjim sagoravenjem (SUS), bilo da je reč o motorima koji koriste benzin, dizel ili TNG kao pognsko gorivo. Od 2013. godine naša kompanija se bavi istraživanjem, razvojem i primenom ove tehnologije i na samom početku primene pre 8 godina, ovaj proces smo nazvali „dekarbonizacija motora“. Poslednjih nekoliko godina, ovaj naziv se odomaćio i popularizovao, kako u regionu, tako i u svetu (Engine Decarbonization, engl.).

O tehnologiji DC (HCC) mašine, više na linku.