Dekarbonizacija motora

Dekarbonizacija motora je inovativni, neinvazivni i ekološki proces uklanjanja naslaga gareži u motorima sa unutrašnjim sagoravenjem (SUS), bilo da je reč o motorima koji koriste benzin, dizel ili TNG kao pognsko gorivo. Od 2013. godine naša kompanija se bavi istraživanjem, razvojem i primenom ove tehnologije i početkom same primene tehnologije pre 8 godina, ovaj proces smo nazvali „dekarbonizacija“ i u poslednjih par godina ovaj naziv je odomaćen i popularizovan, kako u regionu, tako i u svetu (Engine Decarbonization, engl.).