Dekarbonizacija motora

Franšiza

Oblik poslovanja koji nudi franšiza najbliža je garancija uspeha na današnjem tržištu. Franšizing daje sigurniji start-up i veću verovatnoću uspeha od nezavisnog poslovanja.

Davalac franšize zajedno sa svojim primaocima franšize stvara franšiznu mrežu i njegova je odgovornost da osigura rad i rast mreže. Zahvaljujući zajedničkom brendu, franšizna mreža brzo gradi svoj identitet i reputaciju.

Više o Franšizi pročitajte ovde.