Dekarbonizacija motora

Profitabilnost biznisa

Odluka da budete deo franšizne mreže povećava šanse za uspeh!


Trebalo nam je puno vremena i puno naučenih lekcija da bi naš koncept bio izuzetan. Ne morate da pravite greške i trošite previše vremena na razvoj posla jer nas imate kao iskusnog poslovnog partnera. Ovde smo da vas podržimo, savetujemo, uočimo predstojeći problem i sprečimo negativne posledice. Rad u franšiznom sistemu omogućava razmenu ideja i iskustava, bez sukoba interesa i straha da će se kupci okrenuti konkurenciji. Ovde smo da se podržavamo i rastemo zajedno

graf

  1. DC lokacija – radni dan od 8 sati
  2. Prosečno vreme zauzetosti termina za dekarbonizaciju i pripremu je 1 sat
  3. Prva 3 meseca poslovanja – 2 tretmana dekarbonizacije motora u proseku dnevno
  4. U narednih 6 meseci – prosečno 3 tretmana dekarbonizacije motora dnevno
  5. U prvih 9-12 meseci – prosečno 4 tretmana dekarbonizacije motora dnevno

Cena tretmana dekarbonizacije motora u proseku: 50 EUR
Godišnji promet (1. godina poslovanja): 35-45.000 EUR
Prosečan udeo fiksnih troškova npr. 50% (zakupnina, režije, plate, franšizna naknada,…)
Godišnja dobit: 17-22.000,00 EUR

NAPOMENA: Gore prikazan obračun je informativnog karaktera i direktno zavisi od parametara koji mogu varirati zbog raznih specifičnosti tržišta, stanju ekonomije, zakonskih regulativa i drugim uslovima koji utiču na poslovanje, a posebno od angažovanja i sposobnosti primaoca franšize.

Ako smo privukli vašu pažnju i želite da postanete član porodice DC, sledeći korak bio bi projektovanje troškova pokretanja preduzeća, razmotriti trenutnu finansijsku situaciju i mogućnosti finansiranja. Pre nego što započnete sa franšizom, morate da utvrdite koliko novca će vam biti potrebno da biste je otvorili i da li je možete priuštiti ili ne.
Minimalna buduća projekcija prihoda. Zapamtite da ne postoji automatska korelacija između pokretanja franšize i činjenice koliko će to biti profitabilno. Potrebna investicija samo je pokazatelj koliko je potrebno za započinjanje, a ne kakav će biti posao kada zaista započne. Bez obzira na punu podršku koju ćete imati od davaoca franšize svakodnevno i marketinške aktivnosti koje će pored samog brenda uključivati i promociju svake franšizne jedinice, uspeh posla zavisi od vas.

Kakve kandidate za DC porodicu tražimo, saznajte ovde.